Samenstelling Studentenraad 2018-2019

From SUHasselt
Jump to: navigation, search

De Samenstelling van de Studentenraad 2018-2019 bevat alle leden van de Studentenraad die actief zijn in de periode van augustus 2018 tot juli 2019. Momenteel bestaat deze uit 19 leden met 17 stemgerechtigde leden.

Huidige samenstelling

Functies binnen StuRa

Functie Foto Naam Periode in positie Faculteit
Voorzitter
Faces.svg <open> (Taken zijn verdeeld, contacteer Ondervoorzitters in plaats) 16 Oktober 2018 – ... ...
Ondervoorzitter Onderwijs
Faces.svg Len Van Ocken 1 Augustus 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Ondervoorzitter Student
Faces.svg Lisa Colinet 1 Augustus 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
Secretaris
Faces.svg Astrid Coene 1 Augustus 2018 – ... Rechten
Financieel beheerder
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ... ...
Communicatieverantwoordelijke
Faces.svg Cécile Ishan 4 Oktober 2018 – ... Wetenschappen
International coördinator
Faces.svg Michiel Danasovsky 1 Augustus 2018 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen
Verenigingscoördinator
Faces.svg Stijn Dilissen 4 Oktober 2018 – ... Geneeskunde en Levenswetenschappen
Sport coördinator
Laurens Vanderzande.jpg Laurens Vanderzande 1 Augustus 2018 – ... Revalidatiewetenschappen
ICT beheerder
Jorenvandeweyer.jpg Joren Vandeweyer 13 November 2018 – ... Industriële Ingenieuswetenschappen
FUN manager
Faces.svg Victor Smet 1 Augustus 2018 – ... Wetenschappen
Campuscoördinator (Diepenbeek)
Faces.svg Lennert Vromans 1 Augustus 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Campuscoördinator (Hasselt)
Faces.svg Marie-Laure Dubois 1 Augustus 2018 – ... Rechten
Faculteitscoördinator ARK
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ... Architectuur en Kunst
Faculteitscoördinator BEW
Faces.svg Niek Schoenman 1 Augustus 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
Faculteitscoördinator GLW
Faces.svg Stijn Dilissen 1 Augustus 2018 – ... Geneeskunde en Levenswetenschappen
Faculteitscoördinator IIW
Rainier Hermans.jpg Rainier Hermans 1 Augustus 2018 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen
Faculteitscoördinator RWS
Faces.svg Victorine Coopman 1 Augustus 2018 – ... Revalidatiewetenschappen
Faculteitscoördinator MOB
Faces.svg Tim Vervoort 27 November 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Faculteitscoördinator REC
Faces.svg An-Sofie Peeters 1 Augustus 2018 – ... Rechten
Faculteitscoördinator WET
Faces.svg Victor Smet 1 Augustus 2018 – ... Wetenschappen

Mandaten

Mandaat Foto Naam Periode in positie Faculteit
Faculteitsraad ARK
Faces.svg <open> (voor Faculteitscoördinator) 1 Augustus 2018 – ... Architectuur en Kunst
Faculteitsraad ARK
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ... Architectuur en Kunst
Faculteitsraad BEW
Faces.svg Niek Schoenman 1 Augustus 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
Faculteitsraad BEW
Faces.svg Mikail Aras 4 Oktober 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
Faculteitsraad GLW
Faces.svg Stijn Dilissen 1 Augustus 2018 – ... Geneeskunde en Levenswetenschappen
Faculteitsraad GLW
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ... Geneeskunde en Levenswetenschappen
Faculteitsraad IIW
Rainier Hermans.jpg Rainier Hermans 1 Augustus 2018 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen
Faculteitsraad RWS
Faces.svg Victorine Coopman 1 Augustus 2018 – ... Revalidatiewetenschappen
Faculteitsraad RWS
Laurens Vanderzande.jpg Laurens Vanderzande 1 Augustus 2018 – ... Revalidatiewetenschappen
Faculteitsraad REC
Faces.svg An-Sofie Peeters 1 Augustus 2018 – ... Rechten
Faculteitsraad REC
Faces.svg Marie-Laure Dubois 1 Augustus 2018 – ... Rechten
Faculteitsraad WET
Faces.svg Victor Smet 1 Augustus 2018 – ... Wetenschappen
Faculteitsraad WET
Faces.svg Jasper Steegmans 18 September 2018 – ... Wetenschappen
Interfacultair Schoolbestuur voor Mobiliteitswetenschappen
(Faculteitsraad MOB)
Faces.svg Len Van Ocken 12 Februari 2019 - ... Mobiliteitswetenschappen
Interne Schoolraad voor Mobiliteitswetenschappen
(Faculteitsraad MOB)
Faces.svg Len Van Ocken 12 Februari 2019 - ... Mobiliteitswetenschappen
Onderwijsraad
Faces.svg Len Van Ocken 1 Augustus 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Onderwijsraad (waarnemend en plaatsvervanger)
Faces.svg Jasper Steegmans 1 Augustus 2018 – ... Wetenschappen
Raad voor Studentenvoorzieningen (ARK)
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ... Architectuur en Kunst
Raad voor Studentenvoorzieningen (BEW)
Faces.svg Lisa Colinet 1 Augustus 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
Raad voor Studentenvoorzieningen (GLW)
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ... Geneeskunde en Levenswetenschappen
Raad voor Studentenvoorzieningen (IIW)
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen
Raad voor Studentenvoorzieningen (RWS)
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ... Revalidatiewetenschappen
Raad voor Studentenvoorzieningen (MOB)
Faces.svg Lennert Vromans 1 Augustus 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Raad voor Studentenvoorzieningen (REC)
Faces.svg Astrid Coene 4 Oktober 2018 – ... Rechten
Raad voor Studentenvoorzieningen (WET)
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ... Wetenschappen
Bureau Onderwijsraad
Faces.svg Len Van Ocken 1 Augustus 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Bureau Onderwijsraad
Faces.svg Jasper Steegmans 1 Augustus 2018 – ... Wetenschappen
Bureau Raad voor Studentenvoorzieningen
Faces.svg Lisa Colinet 1 Augustus 2018 – ... Wetenschappen
Bureau Raad voor Studentenvoorzieningen
Faces.svg Lennert Vromans 1 Augustus 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Verenigingsraad
Faces.svg Stijn Dilissen 4 Oktober 2018 – ... Geneeskunde en Levenswetenschappen
Verenigingsraad
Faces.svg Lisa Colinet 4 Oktober 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
Studentenraad AUHL
Rainier Hermans.jpg Rainier Hermans 1 Augustus 201 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen
Studentenraad AUHL
Faces.svg Victor Smet 1 Augustus 2018 – ... Wetenschappen
Studentenraad AUHL
Faces.svg Len Van Ocken 16 Oktober 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Studentenraad AUHL
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ... ...
VVS
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ... ...
VVS
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ... ...
VVS (plaatsvervanger)
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ... ...
Tuchtcommissie Student
Faces.svg An-Sofie Peeters 1 Augustus 2018 – ... Rechten
Tuchtcommissie Student
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ... ...
Eetcommissie
Daan Rykx.jpg Daan Rykx 1 Augustus 2018 – ... Rechten
Eetcommissie
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ...
Eetcommissie
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ... ...
Bibliotheekbeleidscommissie
Faces.svg Victorine Coopman 1 Augustus 2018 – ... Revalidatiewetenschappen
Bibliotheekbeleidscommissie
Faces.svg An-Sofie Peeters 1 Augustus 2018 – ... Rechten
International Council
Faces.svg Michiel Danasovsky 1 Augustus 2018 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen
International Council
Faces.svg <open> (voor Voorzitter) 1 Augustus 2018 – ... ...
International Council
Faces.svg Ine Neyens 18 September 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
FUN Overleg
Faces.svg Victor Smet 1 Augustus 2018 – ... Wetenschappen
FUN Overleg
Faces.svg Rainier Hermans 4 Oktober 2018 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen
FUN Overleg
Faces.svg Cécile Ishan 4 Oktober 2018 – ... Wetenschappen
FUN Overleg
Faces.svg Lisa Colinet 4 Oktober 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
FUN Overleg
Faces.svg Len Van Ocken 4 Oktober 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
FUN Overleg
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ... ...
Communicatie Team
Faces.svg Cécile Ishan (voor Communicatieverantwoordelijke) 4 Oktober 2018 – ... Wetenschappen
Communicatie Team
Faces.svg Lisa Colinet 4 Oktober 2018 – ... Wetenschappen
Communicatie Team
Faces.svg Lennert Vromans 27 November 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
Studentenoverleg Industriële Ingenieurs
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen
Faculteitsraad Industriële Ingenieurs KULeuven
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen
Gezamenlijk Opleidingsbestuur faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen

Andere raden

Raad Foto Naam Periode in positie Faculteit
Raad van Bestuur UHasselt
Faces.svg Astrid Coene 16 Oktober 2018 – ... Rechten
Raad van Bestuur UHasselt
Faces.svg Len Van Ocken 1 Augustus 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Raad van Bestuur UHasselt
Faces.svg Lisa Colinet 1 Augustus 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
Raad van Bestuur AUHL
Faces.svg Len Van Ocken 5 November 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Raad van Bestuur AUHL
Faces.svg Michael Leyssen (voor PXL Studenten) 5 November 2018 – ... /
Algemene Vergadering AUHL
Faces.svg Len Van Ocken 5 November 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Algemene Vergadering AUHL
Faces.svg Rainier Hermans 5 November 2018 – ... Industriële Ingenieurswetenschappen
Algemene Vergadering AUHL
Faces.svg Michael Leyssen (voor PXL Studenten) 5 November 2018 – ... /
Algemene Vergadering AUHL
Faces.svg <open> (voor PXL Studenten) 5 November 2018 – ... /
Bestuurscollege
Faces.svg Len Van Ocken 1 Augustus 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
Bestuurscollege (plaatsvervanger)
Faces.svg Lisa Colinet 16 Oktober 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
College van Decanen
(Op uitnodiging)
Faces.svg <open> (voor Voorzitter) (Ralph Bisschops, ad interim) 1 Augustus 2018 – ... ...
College van Decanen
(Op uitnodiging, plaatsvervanger)
Faces.svg Len Van Ocken 1 Augustus 2018 – ... Mobiliteitswetenschappen
College van Decanen
(Op uitnodiging, plaatsvervanger)
Faces.svg Lisa Colinet 1 Augustus 2018 – ... Bedrijfseconomische Wetenschappen
Sportraad/Overlegplatform
Laurens Vanderzande.jpg Laurens Vanderzande 1 Augustus 2018 – ... Revalidatiewetenschappen
Algemene Vergadering Sport Vlaanderen
Laurens Vanderzande.jpg Laurens Vanderzande 1 Augustus 2018 – ... Revalidatiewetenschappen
Praesesraad Diepenbeek
Faces.svg Stijn Dilissen 4 Oktober 2018 – ... Geneeskunde en Levenswetenschappen
Praesesraad Diepenbeek
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ... ...
Praesesraad Diepenbeek (plaatsvervanger)
Faces.svg <open> 1 Augustus 2018 – ... ...

Afgetreden mandaten en functies

Raad Foto Naam Periode in positie Faculteit Reden
Onderwijsraad (IIW)
Faces.svg Michiel Danasovsky 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Industriële Ingenieurswetenschappen Hervorming in OWR
Onderwijsraad (RWS)
Faces.svg Victorine Coopman 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Revalidatiewetenschappen Hervorming in OWR
StuRa-lid
Profile picture Olivier.jpg Olivier Brabanders 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Wetenschappen Stopzetten van studies
Verenigingscoördinator
Profile picture Olivier.jpg Olivier Brabanders 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Wetenschappen Stopzetten van studies
Verenigingsraad
Profile picture Olivier.jpg Olivier Brabanders 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Wetenschappen Stopzetten van studies
Eetcommissie
Profile picture Olivier.jpg Olivier Brabanders 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Wetenschappen Stopzetten van studies
Praesesraad Diepenbeek
Profile picture Olivier.jpg Olivier Brabanders 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Wetenschappen Stopzetten van studies
StuRa-lid
Faces.svg Jonas Op 't Eyndt 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Rechten Verandering van studies
Studentenraad AUHL
Faces.svg Jonas Op 't Eyndt 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Rechten Verandering van studies
Raad voor Studentenvoorzieningen (REC)
Faces.svg Jonas Op 't Eyndt 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Rechten Verandering van studies
Studentenraad AUHL
Faces.svg James Velghe 1 Augustus 2018 – 18 September 2018 Industriële Ingenieurswetenschappen Verandering van interesse en focus
Voorzitter (ad interim)
Faces.svg Ralph Bisschops 1 Augustus 2018 – 16 Oktober 2018 Wetenschappen Functies van voorzitter zijn verdeelt, beslissing is genomen.
Eetcommissie
Faces.svg Jordi Boulet 1 Augustus 2018 – 16 Oktober 2018 Mobiliteitswetenschappen Verandering van focus.
StuRa-lid
Faces.svg Jordi Boulet 1 Augustus 2018 – 16 Oktober 2018 Mobiliteitswetenschappen Verandering van focus.
Bureau Onderwijsraad
Faces.svg Len Van Ocken 1 Augustus 2018 – 30 September 2018 Mobiliteitswetenschappen Hervorming OWR
Bureau Onderwijsraad
Faces.svg Jasper Steegmans 1 Augustus 2018 – 30 September 2018 Wetenschappen Hervorming OWR
Faculteitscoördinator MOB
Faces.svg Lennert Vromans 4 Oktober 2018 – 27 November 2018 Mobiliteitswetenschappen Verandering van focus
StuRa-lid
Faces.svg James Velghe 1 Augustus 2018 – 27 November 2018 Industriële Ingenieurswetenschappen Einde van lidmaatschap bij StuRa
Tuchtcommissie Student
Faces.svg James Velghe 1 Augustus 2018 – 27 November 2018 Industriële Ingenieurswetenschappen Einde van lidmaatschap bij StuRa
Communicatie Team
Faces.svg Astrid Coene 4 Oktober 2018 – 27 November 2018 Rechten Verandering van focus
Medewerker
Faces.svg Ralph Bisschops 1 Augustus 2018 – 12 December 2018 Wetenschappen Einde van lidmaatschap bij StuRa
Interfacultair Schoolbestuur voor Mobiliteitswetenschappen
(Faculteitsraad MOB)
Faces.svg Tim Vervoort 27 November 2018 – 12 Februari 2019 Mobiliteitswetenschappen Erasmus
Interne Schoolraad voor Mobiliteitswetenschappen
(Faculteitsraad MOB)
Faces.svg Tim Vervoort 27 November 2018 – 12 Februari 2019 Mobiliteitswetenschappen Erasmus
Eetcommissie
Faces.svg Tim Vervoort 16 Oktober 2018 – 12 Februari 2019 Mobiliteitswetenschappen Erasmus

Leden per Faculteit

Architectuur en Kunst:

 • <open>
 • <open>
 • <open>
 • <open>
 • <open>

Bedrijfseconomische Wetenschappen:

 • Niek Schoenman (01/08/2018 - ...)
 • Lisa Colinet (01/08/2018 - ...)
 • Ine Neyens (gecoöpteerd) (18/09/2018 - ...)
 • Mikail Aras (gecoöpteerd) (04/10/2018 - ...)
 • Ahsan Chuhan (gecoöpteerd) (27/11/2018 - ...)
 • <open>

Geneeskunde en Levenswetenschappen:

 • Stijn Dilissen (01/08/2018 - ...)
 • <open>
 • <open>
 • <open>
 • <open>

Industriële Ingenieurswetenschappen:

 • Michiel Danasovsky (01/08/2018 - ...)
 • Rainier Hermans (gecoöpteerd) (01/08/2018 - ...)
 • Joren Vandeweyer (gecoöpteerd) (13/11/2018 - ...)
 • Pieter-Jan Buntinx (gecoöpteerd) (27/11/2018 - ...)
 • Toon Vekemans (gecoöpteerd) (12/02/2019 - ...)
 • <open>

Revalidatiewetenschappen:

 • Victorine Coopman (01/08/2018 - ...)
 • Laurens Vanderzande (01/08/2018 - ...)
 • <open>
 • <open>
 • <open>

Mobiliteitswetenschappen:

 • Len Van Ocken (01/08/2018 - ...)
 • Lennert Vromans (gecoöpteerd) (01/08/2018 - ...)
 • Tim Vervoort (gecoöpteerd) (16/10/2018 - ...)

Rechten:

 • Astrid Coene (01/08/2018 - ...)
 • Marie-Laure Dubois (01/08/2018 - ...)
 • An-Sofie Peeters (01/08/2018 - ...)
 • Daan Rykx (gecoöpteerd) (01/08/2017 - ...)
 • Sandy Habets (medewerker) (16/10/2018 - ...)
 • <open>

Wetenschappen:

 • Jasper Steegmans (01/08/2018 - ...)
 • Victor Smet (gecoöpteerd) (01/08/2017 - ...)
 • Ralph Bisschops (medewerker) (01/08/2017 - ...)
 • Cécile Ishan (gecoöpteerd) (04/10/2018 - ...)
 • <open>

Contacten voor doorgeven veranderingen

Bij wijzigingen aan bovenstaande lijst moeten deze worden doorgegeven aan de UHasselt of andere. Hier een oplijsting van de contactpersonen.
Functies binnen StuRa: Voorzitter StuRa <stura@uhasselt.be> en Ine Hermans <bestuur@uhasselt.be>
Faculteitsraden: Ine Hermans <bestuur@uhasselt.be>
Faculteitsraad ARK: Christel Heynickx
Faculteitsraad BEW: Cindy Vankerkom
Faculteitsraad GLW: Ilse Henkens
Faculteitsraad IIW: Machteld Schots
Faculteitsraad RKW: ?
Faculteitsraad REC: Lilianna Gruca
Faculteitsraad WET: Isabel Thys en Viviane Mebis
Interfacultair Schoolbestuur voor MOB: Kristel Hertogs
Interne Schoolbestuur voor MOB: Kristel Hertogs
Onderwijsraad: Natalie Lefevere
Raad voor Studentenvoorzieningen: Barbara Swennen en Elly Quanten
Verenigingsraad: Voorzitter StuRa <stura@uhasselt.be> en Verenigingscoördinator StuRa
Studentenraad AUHL: Stijn Janssen
VVS: Liesbeth Maene <info@vvs.ac>
Tuchtcommissie Student: Britt Loos en Ine Hermans <bestuur@uhasselt.be>
Eetcommissie: Barbara Swennen en Elly Quanten, .?.
Bibliotheekbeleidscommissie: Pieter Lernout
International council: Voorzitter StuRa <stura@uhasselt.be> en International coördinator StuRa
Studentenoverleg Industriële Ingenieurs: ? (Machteld Schots?)
Faculteitsraad Industriële Ingenieurs KULeuven: ?
Gezamenlijk Opleidingsbestuur faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen: Machteld Schots
Raad van Bestuur: Ine Hermans <bestuur@uhasselt.be>
Bestuurscollege: Ine Hermans <bestuur@uhasselt.be>
Sportraad/Overlegplatform: Katleen De Wit
Algemene Vergadering Sport Vlaanderen: Katleen De Wit
Praesesraad Diepenbeek: Voorzitter Praesesraad
Leden in StuRa: Wim Houben (toegang tot lokalen)
Communicatieverantwoordelijke: Koen Santermans, Johan Schoofs