Bestuurscollege

Uit SUHasselt
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Bestuurscollege, afgekort BC, zorgt voor het dagelijks bestuur en beheer van de universiteit op administratief, technisch, financieel en personeelsvlak en neemt bepaalde taken van de Raad van Bestuur over zoals vacatures en aanstellingen.[1] Het college is toevertrouwd aan de Raad van Bestuur, dat een aantal bevoegdheden aan het Bestuurscollege delegeert.[2]

Algemene samenstelling[3]

Huidige samenstelling

Personeel

Naam Functie
Luc De Schepper Rector
Leo Delcroix Voorzitter
Karin Coninx Vicerector Onderwijs
Jean-Michel Rigo Vicerector Onderzoek
Hendrik Verbrugge Ondervoorzitter
Marie-Paule Jacobs Beheerder (raadgevende stem)
Jan De Groof Regeringscommissaris (raadgevende stem)
Eric De Prycker Inspecteur van Financiën (raadgevende stem)
Sara De Clerck Secretaris

Studenten

Naam Functie Richting
Ralph Bisschops Lid Informatica
Olivier Brabanders Plaatsvervangend lid Informatica

Externe links