FUN Overleg

Uit SUHasselt
Ga naar: navigatie, zoeken

Het FUN Overleg is een intern overleg binnen de Studentenraad voor het organiseren van activiteiten. Deze activiteiten zijn zowel voor interne activiteiten als openbare activiteiten. Dit overleg kan werken buiten de AV om activiteiten voor te bereiden. Dit overleg kan dan deadlines opgelegd krijgen om activiteiten te realiseren. Het overleg kan dan ook zelf beslissen over praktische zaken zoals wanneer, wat, voor wie...

Structuur

Het overleg bestaat uit 6 vaste leden. Deze 6 personen moeten minstens 3 keer per semester samenkomen. Voor de effectieve uitwerking van activiteiten kunnen groepen gevormd worden die apart samenkomen. In deze groepen kunnen ook andere studenten betrokken worden en moet niet per se bestaan uit StuRa-leden of enkel studenten. Er kan bijvoorbeeld samengewerkt worden met verenigingen of stafleden binnen de universiteit. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn: een internationaal evenement in samenwerking met de International Office of een muziekoptreden op de Agora in samenwerking met de cultuurdienst of cultuurraad.

Dit overleg wordt geleid door de FUN manager die het overleg voorzit. Deze persoon is verantwoordelijk voor de opvolging van de verschillende groepen en activiteiten. Ook heeft deze persoon de verantwoordelijkheid om te zorgen dat deadlines gezet en gehaald worden.

Verwachtingen

Er wordt verwacht dat dit overleg minstens 6 activiteiten per jaar organiseert. Dit kunnen zowel kleine als grote activiteiten zijn. Dit kan gaan van weekenden tot vormingsdagen tot filmavonden. De activiteiten moeten verdeelt worden over jaar, maar kunnen verdeeld worden naar gelang dit uitkomt met de examens en vakanties. Het overleg moet op het begin van het jaar (september-oktober) een voorstel doen van de activiteiten die ze dachten te organiseren tijdens het jaar. Ook moet hier een prijsschatting aan verbonden worden. Dit voorstel moet voorgesteld worden aan de AV. Na goedkeuring van het voorstel kan de groep rechtstreeks met de financieel beheerder en het bestuur communiceren. Periodiek (2-3 keer per jaar) of op vraag van het bestuur kan gevraagd worden om een tijdelijke stand van zaken te geven over de huidige stand van zaken. Activiteiten kunnen nog altijd worden georganiseerd buiten dit overleg en op eigen initiatief. Zowel door StuRa-leden als door het bestuur van de Studentenraad.

Voorbeeldactiviteiten

In het werkingsjaar 2017-2018 zijn/gaan volgende activiteiten worden georganiseerd:

  • StuRa-weekend in Spa (september-oktober)
  • Filmavond (november)
  • Kerstfeestje (december)
  • Filmavond (mei)
  • StuRa-weekend 2 (mei)
  • ...