Faculteitscoördinator van de Studentenraad

Uit SUHasselt
Ga naar: navigatie, zoeken

De faculteitscoördinator is een functie binnen de Studentenraad. Hij/zij is de koppeling tussen StuRa en de faculteiten. Iedere faculteit en (inter)facultaire school heeft een faculteitscoördinator. De universiteit kent zes faculteiten en één (inter)facultaire school. Bijgevolg zijn er zeven faculteitscoördinators in de Studentenraad. Deze personen zorgen enerzijds voor de terugkoppeling vanuit de faculteit naar de Studentenraad en anderzijds de doorstroom van informatie vanuit de Studentenraad naar de faculteit. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de stuveroverleggen binnen de faculteit. De faculteitscoördinators organiseren deze en zijn hier ook de voorzitters van.

In het academiejaar 2017-2018 hebben deze personen een belangrijkere taak gekregen. Ze moeten namelijk ook contacten onderhouden met de decaan, studiebegeleider(s), studieloopbaanbegeleider(s). Connecties met professoren en assistenten zijn ook zeer belangrijk voor de faculteitscoördinators.

Facultaire Studentenraad

In het concept van de Facultaire Studentenraad heeft deze persoon ook een veel belangrijkere rol gekregen. De faculteitscoördinator is dan ook voorzitter van Facultaire Studentenraad.

Bij te wonen vergaderingen

De faculteitscoördinator woont vergaderingen van de volgende beleidsorganen en -raden bij:

Takenpakket

Voorbeelden van onderwerpen die tot de bevoegdheid van de faculteitscoördinator vallen:

  • Vullen van OMT's en evaluatievergaderingen op begin van het academiejaar (dit gebeurt samen met de studieloopbaanbegeleider in het studentenparticipatieoverleg)
  • Terugkoppelen van interessante onderwerpen van de faculteitsraad
  • Contacten houden met decaan, studiebegeleider(s), studieloopbaanbegeleider(s)...
  • Organiseren van het Stuveroverleg in de faculteit
  • Terugkoppelen van Stuveroverleg op de AV
  • Contacten houden met de studenten van de faculteit
  • Contacten houden met OMT- en evaluatievergaderingstudenten
  • Aankaarten van problemen binnen de faculteit
  • Oplossen van problemen binnen de faculteit
  • Samenwerken met het personeel en studenten om te zoeken naar oplossingen.

Noten