Faculteitsraad

Uit SUHasselt
Ga naar: navigatie, zoeken

De faculteitsraad, afgekort FR, is een orgaan waar zaken specifiek voor een bepaalde faculteit worden besproken. Voorbeelden hiervan zijn de aanstelling van docenten, de curricula, interne kwaliteitszorg, internationalisering, initiatieven binnen de faculteit, goedkeuring van doctoraatsbeurzen, onderzoeksgerelateerde items, enz.[1]

Algemene vergadering[2]

De algemene vergadering van een faculteitsraad is de bijeenkomst van bepaalde leden van een faculteitsraad. De algemene vergadering van de faculteitsraden stelt haar huishoudelijk reglement op, dat door de Raad van Bestuur moet worden goedgekeurd.

De algemene vergadering van de faculteitsraden heeft tot taak het voordragen van de kandidaten voor het ambt van rector.[3]

De beslissingen van de algemene vergadering van de faculteitsraden zijn met redenen omkleed.

De werking in de algemene vergadering is gelijk aan die van de Raad van Bestuur.

Lijst van faculteitsraden

Iedere faculteit en (inter)facultaire school heeft een faculteitsraad. De universiteit kent zes faculteiten en één (inter)facultaire school. Bijgevolg zijn er zeven faculteitsraden. De faculteitsraad van de School voor Mobiliteitswetenschappen heet Interfacultair Schoolbestuur voor MOB.

De UHasselt kent de volgende faculteitsraden:

 • Faculteitsraad Architectuur en Kunst[4]
 • Faculteitsraad Bedrijfseconomische Wetenschappen[5]
 • Faculteitsraad Geneeskunde en Levenswetenschappen[6]
 • Faculteitsraad Industriële Ingenieurswetenschappen[7]
 • Faculteitsraad Rechten[8]
 • Faculteitsraad Wetenschappen[9]
 • Interfacultair Schoolbestuur voor Mobiliteitswetenschappen

Samenstelling

De volgende personen zijn leden van de faculteitsraden:

 • Decaan van de faculteit
 • Vicedecaan (indien deze er is) van de faculteit
 • Secretaris van de faculteitsraad
 • Verschillende professoren en assistenten
 • Faculteitscoördinator van de Studentenraad van de faculteit
 • Overige studenten (1-2 studenten buiten de faculteitscoördinator) die tevens leden van de Studentenraad zijn

Externe links