Onderwijsraad

Uit SUHasselt
(Doorverwezen vanaf OWR)
Ga naar: navigatie, zoeken

De Onderwijsraad of OWR is een adviserend orgaan voor onderwijsgerelateerde materies (onderwijsbeleid, kwaliteitszorg, onderwijscurricula, onderwijs- en examenregeling, academische kalender, ...) en vergadert onder het voorzitterschap van de vicerector onderwijs. Voorstellen van de Onderwijsraad worden desgevallend voorgelegd aan het College van Decanen dat deze verder kan aanvullen en aanpassen. Afhankelijk van de materie, worden voorstellen voorgelegd aan de Raad van Bestuur.