Ondervoorzitter Student van de Studentenraad

Uit SUHasselt
Ga naar: navigatie, zoeken
OVZ Student StuRa
Faces.svg
Huidige OVZ Student Lisa Colinet
OVZ Student sinds Augustus 2018

De Ondervoorzitter Student, afgekort OVZ Student, is een functie binnen de Studentenraad. Hij/zij staat aan het hoofd van de pijler Student. De pijler Student beslaat alles van het universiteitsleven dat niet rechtstreeks met onderwijs te maken heeft. Deze persoon probeert structurele oplossingen aan te kaarten voor de problemen die studenten ondervinden en dit zowel op de vlakken van cultuur, sport, studentenverenigingen als op de rest van de universiteit.

Tijdens de algemene vergadering behandelt hij/zij de agendapunten die onder we pijler Student vallen.

Bij te wonen vergaderingen

De Ondervoorzitter Student woont vergaderingen van de volgende beleidsorganen en -raden bij:

Verwachtingen

De OVZ Student houdt zich bezig met alle onderwerpen gerelateerd aan studentenvoorzieningen. Hier is de Raad voor Studentenvoorzieningen (RvS) dus één van de belangrijkste overleggen. In de RvS is de OVZ Student ook traditioneel de ondervoorzitter en is hier dus van groot belang. Met de helft van de leden die student zijn wordt verwacht dat zij hier hun inbreng tonen. Samen met de Dienst Studentenvoorzieningen worden tal van projecten uitgewerkt. Hier moet de OVZ Student dus van op de hoogte van zijn.

Hij/zij begeleidt ook zijn team van leden van de RvS om samen de onderwerpen te bespreken en een mening te vormen. Dit team werkt ook samen om nieuwe voorstellen uit te werken en projecten voor te stellen. Ook kijkt hij/zij erop dat alle leden op de hoogte zijn van alle onderwerpen die besproken worden. Dit wordt meestal gedaan door dit op voorhand te bespreken via chat of door samen te komen.

Het voorstellen en uitwerken van studentgerelateerde projecten is ook een taak. Hij/zij zorgt dan ook voor een visie op het vlak van onderwijs en probeert deze visie samen met de voorzitter en de leden van de RvS uit te werken en realiseren.

De OVZ Student heeft niet enkel de leden van de RvS om mee samen te werken, maar ook tal van leden die functies opnemen gerelateerd met studentenvoorzieningen. Dit zijn onder andere de functies: Verenigingscoördinator, Sportcoördinator, ICT beheerder en campuscoördinatoren, maar ook de leden van de Eetcommissie en Bibliotheekbeleidscommissie maken hier deel van uit. De hierboven opgesomde mensen moeten dan ook alles terugkoppelen naar de OVZ Student. De OVZ Student is er ook verantwoordelijk voor dat deze leden hun werk goed uitvoeren.

Op de AV bespreekt hij/zij ook alle studentgerelateerde onderwerpen en communiceert deze op een eenvoudige manier aan de Studentenraad. Ook werkt hij/zij samen met het Communicatie Team om deze onderwerpen te communiceren aan de studentenpopulatie.

De OVZ Student werkt ook samen met het bestuur van de Studentenraad en zorgt dat de voorzitter up-to-date is van alle besproken onderwerpen en actieve projecten.

De OVZ Student houdt contact met de Vicerector Onderwijs, Directeur Onderwijs, sociale dienst, studentenpsychologen, studentenverenigingen, studentengroepen...

Voorbeeld Onderwerpen

Voorbeelden van onderwerpen die tot de bevoegdheid van de Ondervoorzitter Student vallen:

Voorbeeld projecten

De Ondervoorzitter Student behandelt alle student- en studentenvoorzieningengerelateerde projecten waarmee de Studentenraad in aanraking komt. Enkele projecten zijn:

  • Verdeling verenigingslokalen
  • Mobiliteitsprobleem op de campussen
  • Verbeteren van het sportaanbod
  • Verbeteren van cultuur op de universiteit
  • Bekijken van plannen verbouwingen
  • Aanpassen van lokalen (stopcontacten, meubilair...)
  • Verbetering van de sociaal beleid

Noten