Portaal:Uitgelicht

Uit SUHasselt
Ga naar: navigatie, zoeken

Elke week van het jaar wordt op de hoofdpagina een artikel uit de SUHasselt samengevat onder de noemer uitgelicht. Na een jaar wordt de cyclus automatisch herhaald, voor zover tussentijds geen andere artikelen worden geselecteerd en samengevat. De uitgelichtjes zijn bedoeld om bezoekers via deze manier naar artikelen te laten navigeren.

Alle uitgelichte pagina's kan je vinden in Categorie:Sjablonen hoofdpagina uitgelicht

Huidige week
week 21

De studiebegeleider helpt bij alle studiegerelateerde topics zoals studiemethode, studieplanning, uitstelgedrag, studiekeuze, concentratie, motivatie, stress en faalangst. Men kan bij hen ook terecht voor individuele begeleiding. Zij organiseren ook groepsbegeleiding in studievaardigheden en faalangst en assertiviteitstrainingen in kleine groep. De studiebegeleider is dus het aanspreekpunt binnen een opleiding voor dergelijke vragen. (Lees verder)


Voorbije 3 weken Komende 3 weken
week 20

Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg

De Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg, afgekort AUHL, is een samenwerking tussen de Universiteit Hasselt en de Hogeschool PXL. De AUHL is één van de vijf associaties in Vlaanderen, die opgericht zijn naar aanleiding van de Bolognaverklaring. Hierin werd gepleit voor het meer op elkaar afstemmen van de verschillende onderwijssystemen in het hoger onderwijs, waarvan de bachelor- en masterstructuur al een eerste resultaat is. Naast de Studentenraad van de Universiteit Hasselt bestaat er ook een overkoepelende Studentenraad voor de AUHL, samengesteld uit studentenafgevaardigden van de UHasselt en de PXL. Deze studentenraad werkt projecten uit die in de twee instellingen uitgevoerd kunnen worden. (Lees verder)

week 22

Algemene vergadering van de Studentenraad

De algemene vergadering, ook wel AV genoemd, is de een vergadering die door de Studentenraad wordt georganiseerd. Op deze vergaderingen wordt de dagelijkse werking van StuRa besproken en worden beslissingen genomen. Deze vergadering is open voor alle UHasselt-studenten. In deze vergaderingen zetelen enkel studenten, met uitzondering van stafmedewerkers en gasten. De Voorzitter van de Studentenraad is de voorzitter van de algemene vergadering. Het maximaal aantal stemgerechtigde leden bedraagt 37. (Lees verder)

week 19

Sjabloon:Uitgelicht week 19

week 23

Vlaamse Vereniging van Studenten

De Vlaamse Vereniging van Studenten, afgekort VVS, is de overkoepelende organisatie van de studentenraden verbonden aan de instellingen van hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. De VVS heeft een tweeledige rol:

  • De vertegenwoordiging van de studenten in vergaderingen van adviesorganen, werkgroepen van het ministerie en op verschillende andere plekken (studentenraden sturen afvaardiging)
  • De werking aan de ondersteuning van studentenraden (begeleiden bij moeilijkheden, vragen beantwoorden en tools voorzien om de werking vlotter te laten lopen)
De VVS verdedigt de belangen van studenten in Vlaanderen en Brussel op Vlaams, federaal en Europees niveau. (Lees verder)

week 18

Sjabloon:Uitgelicht week 18

week 24

LVSV

Het Liberaal Vlaams StudentenVerbond (afgekort LVSV) is een studentenvereniging. De vereniging is een partijonafhankelijke, maar politiek-ideologische vereniging, namelijk liberaal-ideologisch, die deel uitmaakt van LVSV Nationaal. LVSV werd opgericht in 1930. LVSV Hasselt werd op 6 oktober 2009 als vijfde afdeling opgericht, na de afdelingen van Gent, Leuven, Brussel en Antwerpen. Op 17 mei 2010 verwierf LVSV Hasselt volledige zelfstandigheid. (Lees verder)