Portaal:Vervoer

Uit SUHasselt
Ga naar: navigatie, zoeken

Openbaar vervoer

Bediening bushalte universiteit

 • Momenteel is er ’s avonds een lange tussentijd tussen de bussen van de universiteit naar Hasselt. Er is namelijk een bus om 20u46 en de volgende is pas om 22u30.
 • Vorig jaar was er de Campushopper waardoor dit probleem zich niet voordeed, maar nu deze lijn is afgeschaft vormt dit ’s avonds een probleem voor studenten die laat les hebben. Ook voor StuRa-leden die na een AV naar Hasselt moeten vormt dit een probleem. (Richting Genk blijkt de tussentijd minder groot te zijn en vormt dit probleem zich minder.)
 • De vraag is voor hoeveel studenten dit een probleem vormt. Op avonden dat er activiteiten georganiseerd worden vormt dit waarschijnlijk een groter probleem dan op avonden dat er geen activiteiten zijn.
 • Er is wel een 45 van Maaseik/Maastricht met eindhalte Genk, die om 20u57 in Genk station aankomt. We kunnen eens vragen aan De Lijn of het mogelijk is dat deze bus doorrijdt tot Hasselt via de campus, zodat deze bus rond 21u17 de halte aan de universiteit kan bedienen waardoor het probleem van de tussentijd opgelost zou zijn.

Mobib-kaarten

 • Melding: Wie al een Mobib-kaart van de NMBS heeft, moet evenzeer nog een nieuwe Mobib-kaart van De Lijn (aan 5 euro) kopen aangezien De Lijn hun abonnement er niet bij kunnen zetten op de kaart van de NMBS. Andersom kan men wel een NMBS abonnement op de Mobib-kaart van De Lijn erbij zetten. Normaal was het de bedoeling dat de abonnementen van de NMBS en De Lijn samen kon op 1 Mobib-kaart, maar dit is momenteel dus nog niet in orde. Volgens De Lijn zouden zij in het najaar van 2017 wel hun abonnement op een Mobib-kaart van de NMBS kunnen zetten.

Factuur Buzzypas

 • Nu de abonnementen van de Buzzypas en Omnipas veranderd zijn van papieren abonnementen naar de Mobib-kaart, staat de prijs niet langer op het abonnement. Hierdoor hebben studenten een factuur van hun abonnement nodig om de 50% korting aan te vragen bij de studentenvoorzieningen.
 • Het probleem is echter dat men deze factuur niet automatisch meegeeft bij De Lijn. Indien men het abonnement aan het loket gaat bestellen, kan men wel vragen om een factuur te ontvangen die men dan onmiddellijk mee krijgt. Indien men echter niet achter de factuur vraagt, krijgt men deze ook niet. Bij elektronische bestellingen van een abonnement moet men telefonisch een factuur aanvragen (via een betalend nummer).
 • Het zou beter zijn als De Lijn deze factuur automatisch geeft, zowel bij aankopen aan het loket als bij elektronische aankopen van een abonnement. Bij een online aanvraag van het abonnement stuurt De Lijn namelijk wel een bevestiging van de bestelling via de post op, waarop alle details te vinden zijn buiten de kostprijs. De kostprijs zou hier makkelijk bij vermeld kunnen worden. Bovendien worden de abonnementen per post opgestuurd, dus ook hier zou de factuur bijgevoegd kunnen worden.

Parkeren op de campus

 • Het probleem is dat er geen parkeerplaats is op de universitaire campus van Diepenbeek, zelfs niet in de berm.
 • Vermoedelijk komt dit doordat steeds meer personen de auto i.p.v. de bus of andere vervoersmiddelen nemen. Waarschijnlijk hebben steeds meer studenten hun eigen wagen en zelfs kotstudenten nemen wel eens de auto naar de campus. Hierdoor staat de parking overvol.
 • Een voorstel voor een oplossing is het werken via een beboetings- en beloningssysteem: Enerzijds de parking aan de universiteit betalend maken zodat meer studenten toch andere vervoersmiddelen overwegen, anderzijds de studenten die geen ander vervoersmiddel hebben dan een auto zouden dan wel gratis kunnen parkeren aan de Versuz en kunnen via de Campuspas zo naar de universitaire campus komen. Hierdoor krijgen de studenten de keuze tussen een parkeerkaart te kopen voor de campus in Diepenbeek (bvb. 200 euro per jaar) of gratis te parkeren aan de Versuz en een Campuspas te kopen voor 20 euro.
 • De parking aan de universiteit Diepenbeek zou sowieso betalend worden in de toekomst eenmaal project “Spartacus” gerealiseerd wordt.
 • De parking van de Versuz wordt bijna niet gebruikt overdag en ligt tussen de campus Hasselt en campus Diepenbeek, waardoor dit een ideale parking zou zijn voor studenten om te gebruiken.
 • Qua mobiliteit is dit een simpele oplossing, maar economisch is het wel een uitdaging aangezien er verschillende partijen zijn die hierbij betrokken zijn:
 • De parking op de campus Diepenbeek is van AWV, die niet wilt investeren in de parking omwille van project “Spartacus”.
 • De parking aan de Versuz is niet van AWV, dus dit is een andere partij die moet akkoord gaan met dit voorstel.
 • Bovendien deelt de Versuz de parking ook met Plopsa Indoor die ook een percentage geld verdienen per parkeerticket dat zij verkopen. Mogelijk zijn zij er niet mee akkoord als de parking die voor hun klanten ook gebruikt worden door studenten.
 • Verder zou het ook interessant zijn voor de universiteit als zij ook een deel inkomsten van de parking kunnen krijgen. Hierbij moet er ook gedacht worden aan de andere scholen (UCLL en PXL).
 • Kortom, er zijn verschillende partijen die hieraan moeten samenwerken, waardoor dit een moeilijker overleg zou zijn.
 • Discussie: Welk systeem zou men gebruiken om studenten gratis aan de parking van de Versuz laten parkeren? De slagbomen kunnen niet open staan aangezien deze parking ook door betalende gebruikers van Plopsa indoor en/of de Ethias arena gebruikt. Via welk systeem kan men op een eenvoudige manier discrimineren tussen de studenten en andere betalende gebruikers?
 • Discussie: Hoe zou StuRa dit nieuws van een betalende parking naar buiten brengen? Studenten gaan niet blij zijn als de parking betalend wordt, dus dit zou geen positief beeld van StuRa geven. Zou het niet beter zijn om gewoon meer boetes uit te delen? Kunnen we ook de “groene berm” rond de campus laten afsluiten zodat hier geen auto’s meer kunnen parkeren?
 • Discussie: Er is ook nog de Imob-parking. Hoewel dit normaal privéterrein is, vermoeden we dat een aantal studenten toch op deze parking gaan parkeren als de universitaire parking betalend wordt.
 • Discussie: Gaat deze “parkeerkaart” op de campus Diepenbeek echt een effect hebben? Mogelijk worden deze kosten gewoon door de ouders van studenten betaald zodat er nog geen oplossing is.
 • Opmerking: Er zijn flyers gemaakt per gemeente waarop staat wat de reistijd per vervoersmiddel (bus, auto, fiets) is vanaf de gemeente tot de universitaire campus om studenten te laten inzien dat de auto mogelijk toch niet het snelste vervoersmiddel is, of dat het verschil tussen een auto en een ander vervoersmiddel niet zo groot is. Tot nu toe lijken deze flyers nog niet uitgedeeld te zijn (ze zijn wel elektronisch al eens verspreid). Kunnen deze flyers toch verdeeld worden aan studenten in combinatie met een actie om het parkeerprobleem aan te passen?
 • Discussie: Er is ook een vervoersprobleem voor kotstudenten op zondagavond. Mogelijk nemen veel studenten hun eigen auto mee naar kot omdat andere vervoersmiddelen niet ideaal zijn op zondagavond.
 • De Lijn bussen rijden minder frequent op zondag(avond). Een voorbeeld is dat een student in een klein dorpje al een laatste bus naar kot heeft rond 17u00, wat nog voor het avondeten is en waardoor die student sneller met de auto naar kot gaat na 17u00.
 • Er is een taxi-systeem voor studenten van de universiteit waarbij ze op voorhand taxi-kaartjes kunnen kopen voor 1 euro om op zondagavond tussen bepaalde uren een taxi van Hasselt station naar hun kot te nemen. Er zijn echter enkele problemen met dit systeem. Ten eerste geldt deze taxidienst enkel voor studenten die vanaf Hasselt naar kot reizen, studenten die vanaf Genk station naar Diepenbeek moeten hebben geen taxidienst. Het zou interessanter zijn als studenten van Genk ook goedkoop een taxi kunnen nemen naar kot.

Verder zouden studenten zich op voorhand moeten inschrijven voor de taxidienst, maar veel studenten doen dit niet. Hierdoor zijn er veel te weinig plaatsen in de taxi’s. Indien deze taxi vol zit, moeten de volgende studenten ongeveer een uur wachten eer de volgende taxi de studenten naar hun koten brengen. Dit lange wachten tussen de taxiritten is zeer onaangenaam voor studenten, zeker indien het slecht of koud weer is. Mogelijk komt dit tekort aan taxi’s doordat studenten zich niet inschrijven voor de taxidienst en het taxibedrijf dus te weinig taxi’s voorziet om deze diensten te leveren. Een voorstel voor dit probleem is dat studenten plaatsen moeten “reserveren” (op naam) i.p.v. zich enkel “in te schrijven” (naamloos) voor de taxidienst. Taxi’s zouden dan voorrang moeten verlenen aan de studenten die zich wel op voorhand ingeschreven hebben en de studenten die zich niet ingeschreven hebben moeten dan wachten op de volgende taxi. Hierdoor gaan meer studenten zich inschrijven en kan de taxidienst beter inschatten hoeveel studenten gebruik zullen maken van deze taxidienst en zo kunnen zij voldoende taxi’s inschakelen. Indien dit het probleem nog niet zou oplossen zou er mogelijk gekeken moeten worden naar een ander taxibedrijf.

 • Discussie: Mogelijk zijn er nog andere manieren om kotstudenten die ook een eigen auto hebben te stimuleren om niet met hun auto naar de universiteit te komen. De universiteit kan bijvoorbeeld elektrische fietsen aanbieden voor kotstudenten (binnen een straal van 5 km van de universiteit) om het voor studenten te vergemakkelijken om naar de universiteit te komen. Deze fietsen zouden dan voor een waarborg en een kleine huurprijs gehuurd kunnen worden en kunnen mogelijk veilig geparkeerd worden aan de afgesloten fietsenstalling dichtbij de Vedo.
 • Melding: Er bestaat een app van De Lijn waarmee men elke bus kan tracken. Dit is handig indien men bvb. vertragingen wilt opzoeken of indien men een verbinding met een andere bus moet halen. Er zijn echter niet veel studenten op de hoogte van deze app. Kan StuRa de studenten niet informeren over deze app?