Verkiezingen Studentenraad

Uit SUHasselt
Ga naar: navigatie, zoeken

De Verkiezingen van de Studentenraad worden ieder jaar gehouden rond de periode april, mei en soms juni. In deze verkiezingen wordt de nieuwe Studentenraad samengesteld.

Stappen bij de verkiezingen

Volgende stappen zijn gebaseerd op de verkiezingen van 2018.

Stap 1: Goedkeuring tijdstabel

Betrokkenen: Voorzitter StuRa en Verkiezingscommissie (verkiezingen@uhasselt.be)

De verkiezingscommissie stuurt ons een initiale planning voor de verkiezingen. Deze planning kan vervolgens besproken worden en eventueel aangepast worden.

Stap 2: Samenstellen verkiezingscommissie

Betrokkenen: Voorzitter StuRa, Verkiezingscommissie, Faculteitscoördinatoren StuRa en eventuele andere leden van StuRa.

Hier moeten per kieskring 2 studenten aangeduid worden. 1 student is effectief lid de andere is plaatsvervanger. In 2018 waren dit volgende kieskringen:

 • Kieskring BEW
 • Kieskring WET/SIT
 • Kieskring GLW (inbegrepen RWK)/SLS
 • Kieskring REC
 • Kieskring IIW
 • Kieskring ARK
 • Kieskring Mobiliteitswetenschappen

De Verkiezingscommissie komt maar 1x fysiek samen (voor het vaststellen van de resultaten, in 2018 was dit op 8 mei onder de middag). De andere vergaderingen worden elektronisch afgehandeld. De voorzitter van de Studentenraad spreekt de Faculteitscoördinatoren aan om op zoek te gaan naar leden. Deze leden kunnen niet opkomen tijdens de verkiezingen van StuRa. Deze leden bestaan dus meestal uit afstuderende StuRa leden en andere studenten.

Stap 3: Tekstje in mail verkiezingen

Betrokkenen: Voorzitter StuRa en Verkiezingscommissie (verkiezingen@uhasselt.be)

De Verkiezingscommissie vraagt of het tekstje geupdate moet worden. Dit is altijd het geval wat dit gaat meestal gepaard met een algemene vergadering. De voorzitter van StuRa bekijkt welke AV hier het beste geschikt voor is en verplaatst indien nodig de AV.

Hier zijn enkel voorbeelden van het tekstje:

Twijfel je nog om je kandidaat te stellen, of wil je gewoon eens kijken hoe de dagelijkse werking van StuRa eruitziet? Kom dan op dinsdag 25 april 2017 om 18u naar de StuRa-vergadering op campus Diepenbeek (vergaderzaal E 139) (gelieve op voorhand te bevestigen via stura@uhasselt.be).

— 2017

Twijfel je nog om je kandidaat te stellen, of wil je gewoon eens komen kijken? Kom dan op dinsdag 17 april 2018 om 18u naar de StuRa-vergadering op campus Diepenbeek (vergaderzaal E139) (gelieve op voorhand te bevestigen via stura@uhasselt.be).

— 2018

Stap 4: Vaststellen kiezerslijsten

Betrokkenen: Voorzitter StuRa en Verkiezingscommissie (verkiezingen@uhasselt.be) en Studentenpopulatie

Er wordt een mail uitgestuurd naar de verkiezingscommissie (met studenten) en later alle studenten om de kiezerslijst goed te keuren. Dit is een lijst met alle studenten die kunnen stemmen en opkomen tijdens de verkiezingen.

Stap 5: Kandidaat stellen

Betrokkenen: Studentenpopulatie

Studenten kunnen in deze periode (in 2018 van 10/04 tot 22/04) zichzelf kandidaat stellen om op te komen tijdens de verkiezingen. Dit kan simpelweg in het studentendossier. StuRa probeert in deze periode studenten te overtuigen om zichzelf kandidaat te stellen. Dit kan aan de hand van langsgaan in colleges of door studenten aan te spreken.

Stap 5: Elektronisch stemmen

Betrokkenen: Studentenpopulatie

Studenten kunnen nu stemmen op de kandidaten binnen hun kieskring (faculteit). Een student kan op meerdere studenten stemmen afhankelijk van het aantal plaatsen dat beschikbaar is. Blanco stemmen kan ook, dit wordt ook meegeteld bij het aantal stemmen. Bij deze stemming moeten minstens 10% van de studenten gestemd hebben. In 2018 was deze periode van 24/04 tot 06/05.

Aantal leden per kieskring/faculteit:

 • 3 studenten voor de kieskring ARK
 • 4 studenten voor de kieskring BEW
 • 4 studenten voor de kieskring GLW (inbegrepen RWK en SLS)
 • 4 studenten voor de kieskring IIW
 • 1 student voor de kieskring Mobiliteitswetenschappen
 • 4 studenten voor de kieskring REC
 • 3 studenten voor de kieskring WET (inbegrepen SIT)

StuRa is in deze periode het actiefste. Hier worden activiteiten georganiseerd om te zorgen dat zo veel mogelijk studenten stemmen. Meestal is er ook een kleine competitie tussen de verschillende faculteiten om zo veel mogelijk stemmen te halen.

Stap 6: Bekendmaking resultaten

Betrokkenen: (Studentenpopulatie) en StuRa

Op dit moment wordt via het Studentendossier toegelicht welke studenten verkozen zijn. Iedereen die verkozen is is automatisch lid van de algemene vergadering van StuRa van het komend academiejaar. Er zijn dan nog geen functies beslist.

Stap 7: Functievergadering van de Studentenraad

Betrokkenen: StuRa (verkozen leden, huidige leden), niet verkozen leden en andere geïnteresseerd.

In deze vergadering, meestal voorgezeten door het huidige bestuur van StuRa (indien ze niet zijn opgekomen tijdens de verkiezingen), hebben enkel verkozen leden van StuRa (van de huidige verkiezingen) stemrecht. Op deze vergadering worden alle functies afgegaan en worden mensen verkozen. Enkel verkozen leden kunnen hier stemmen. De volgorde is vastgelegd in het werkingsreglement, maar is analoog aan het overzicht op: Samenstelling Studentenraad 2017-2018.

Stap 8: Opstart nieuwe Studentenraad

Betrokkenen: StuRa (huidige en nieuwe)

De huidige studentenraad zal zorgen dat de nieuwe studentenraad bekent zal worden gemaakt met de werkingen en inwerking van dossiers. Gebruikelijk spreekt de huidige functiehouder de nieuwe functiehouder aan om samen te zitten en de kennis over te dragen. Het nieuw en oud bestuur spreekt ook met elkaar af voor de overdracht. De mandaten van het nieuw bestuur gaan technische gezien pas in vanaf 1 augustus van dat jaar. Enkel voor de RvB en BC veranderen de mandaten pas op 1 oktober.